norsamisk-header2012
SamiskHS_arbediehtu--2_06

visittkort_top
visittkort_left visittkort_right
SamiskHS_arbediehtu--2_17

Aerpiemaahtoe - Árbbediehto - Árbediehtu
- Traditional knowledge


Ulike samiske institusjoner har gĺtt sammen i et partnerskap for ĺ utvikle metodologi og et allsamisk program for dokumentasjon, bevaring, beskyttelse og lagring av samisk tradisjonell kunnskap.   Gjennom prosjektet skal lokal rettstenking sikres og samiske lokalsamfunn styrkes.

Árbediehtu er et pilotprosjekt som er finansiert av Sametinget og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Dette er et samfunnsmessig kapasitetsutviklings-prosjekt for urfolk: samisk prosjekt.

borderline-gradient
Ny side er under konstruksjon | Ođđa siidu boahtá
En ny versjon av nettsidene til árbediehtu prosjektet holder pĺ ĺ bli laget og vil bli tilgjengelig i lřpet av kort tid.

Mii leat ráhkadeame ođđa veršuvnna neahttasiiddus árbediehtu prošektii mii lea fargga gearggus.

Loga eambbo Loga eambbo

Dokumentašuvdna nuohttegeassimisNuohttegeassin
Árbediehtu-prošeakta Sámi allaskuvllas lea ovttas árbečeahpiiguin Máden-Mikko Issahin ja su eamidiin Mikkel-Issát-Ovllá Inger-Ánne, dokumenteren nuohttegeassima. Issát ja Inger-Ánne ássaba Mieronjavis Guovdageainnu suohkanis. Dokumentašuvdna almmuhuvvui njukčamánus 18.b. Guovdageainnus WITBC konferánsas.

Loga eambbo Loga eambbo

Árbediehtu representert pĺ SNOs ĺpningskonferanse for prosjektet ”Mennesket og naturarven”Prosjektleder Jan Ĺge Riseth
Arbediehtu-prosjektet ved Sámi allaskuvla/Samisk hřgskole og DN/ Statens Naturoppsyn (SNO)- prosjektet Mennesket og naturarven, har en intensjon om ĺ inngĺ et samarbeid.

Loga eambbo Loga eambbo

Rektor doalai sáhkavuoru Sámi Parlamentáralaš Ráđi konferánssasJelena Porsanger
Sámi allaskuvlla rektor Jelena Porsanger doalai sáhkavuoru Sámi Parlamentáralaš Ráđi konferánssas mii lei Girkonjárggas 10.beaivvi skábmamánus 2011. Sámi Parlamentáralaš Ráđđi lei bovden allaskuvlla rektora muitalit árbevirolaš dieđuid ja máhtuid birra. Dát lei váldofádda parlamentáralaš konferánssas

Loga eambbo Loga eambbo

Árbediehtu girji almmuhuvvonDieđut 1_2011
Sámi allaskuvla lea almmuhan Dieđut 1/2011 “Working with Traditional Knowledge: Communities, Institutions, Information Systems, Law and Ethics.” girjji. Girji lea okta boađus Árbediehtu-pilohtaprošeavttas.

Loga eambbo Loga eambbo

”Möt samiskt liv och samiska lämningar i Hestvika”i Namsfjorden
Prosjektet "Saemieh Saepmesne - I det samiske rummet", har gjort en dokumentasjon i form av bilder og tekst om tradisjonskunnskaper i det sřrsamiske omrĺdet Hestvika.

Loga eambbo Loga eambbo

DVD darfegoahtehuksemis/DVD om torvgammebyggingDVD darfegoahtehuksemis
RiđđoDuottarMuseat(RDM)har gjennom prosjektfinansiering fra Sámetinget og Sámi allaskuvla v/ Árbediehtu piloprosjekt, restaurert og gjennoppbygd flere torvgammer og et stillas pĺ RDM-Guovdageiannu Gilišillju i 2009. Dette arbeidet er dokumentert ved hjelp av film. Solveig Joks har laget filmet. Karen Ellen Gaup har vćrt prosjektleder.

Loga eambbo Loga eambbo

Árbediehtu- prosjektet presenteres pĺ Nordomrĺdekonferansen (NFR) 2010
Prosjektleder for Árbediehtu pilotprosjekt Jelena Porsanger, presenterer Árbediehtuprosjektets forventede prosjektmĺl under en postersesjon i Tromsř 10-12 nov.2010. Presentasjonstidspunktet er satt til onsdag 10.november. Se vedlagt posterprogram.

Loga eambbo Loga eambbo

The Aanaar/Inari Statement on diversity of sacred natural sites in Europe
The 30 participants from 13 countries in the Third Workshop of the Delos Initiative, held in Aanaar / Inari, Finland on 1-3 July 2010, arrived at the following conclusions and recommendations:....

Loga eambbo Loga eambbo

Samiske tradisjoner og forskning
Her kan dere lese om Árbediehtu - prosjektet som er kommentert pĺ lederplass i Sagat 29.09.2010. "Samiske tradisjoner og forskning"

Loga eambbo Loga eambbo

BOAĐE GULLAT - ÁRBEDIEHTU-PROSJEKTET FORTELLER PĹ FORSKNINGSDAGENE 29.09.10. Kl. 12.00-14.00
Árbediehtu-prosjektet gir et lite glřtt inn i prosjektets vitenskapelige publikasjoner; artikkelsamlingen"Working with Traditional Knowwledge".
Det vil ogsĺ bli gitt en kort presentasjon av Árbediehtu-prosjektets metodebok som er under utarbeidelse.

Loga eambbo Loga eambbo

Sammendrag av Árbediehtuprosjektets arbeidsseminar i KautokeinoSeminardeltakerne
Samarbeidspartnerne i Árbediehtu pilotprosjekt var samlet til et arbeidsseminar i Kautokeino fra 22-24 juni 2010. Seminarets hovedtema handlet om bruk av kamera ved dokumentasjon av tradisjonell kunnskap.Deltakerne fikk ogsĺ opplćring i redigering, med hjelp fra lokale eksperter.

Foto:Lis-Mari Hjortfors

Loga eambbo Loga eambbo

New book on Indigenous Peoples' Self-Determined Development
Tebtebba Foundation (Philippines) has published a new book, a collection of articles on indigenous concept of development. Árbediehtu Project and Sámi University College is represented in the book.

Loga eambbo Loga eambbo

Árbediehtu project is represented at the seminar "Diversity of Sacred Lands in Developed Countries (of Europe)", in Inari, on 30 June - 4 July 2010Áddja - Ukonsaari, Finland
Project leader, Jelena Porsanger is invited by the international Specialist Group on the Cultural and Spiritual Values of Protected Areas to give a lecture on Sami traditional concept of "Nature". The group works within the World Commission on Protected Areas (WCPA) of the World Conservation Union (IUCN).

Loga eambbo Loga eambbo

ArkivArkiv